Helvetia 

0
Dodajte izdelke za samo 40 € in imeli boste BREZPLAŘČNO dostavo!

Naj >>

Priprave

Splošni pogoji poslovanja

1. Splošno

Ti pogoji poslovanja, objavljeni na spletni strani www.helvetia.si (v nadaljevanju: »spletna stran«) pod rubriko »Splošni pogoji poslovanja« (v nadaljevanju: »pogoji poslovanja«) določajo pogoje nakupa izdelkov in jo upravlja družba Helvetia Direct Marketing, s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Praga 10, Matična št.: 28400658, zapisano v sodni register pri Mestnem sodišču v Pragi, št. vpisa: C 138842 (v nadaljevanju: »ponudnik«).

Kot idelki, se v teh Splošnih pogojih (SP) razume izdelki predvsem pod znamko Helvetia Apotheke.

»Kupec« ali »uporabnik« v teh pogojih poslovanja predstavlja vsako osebo, ki se odloči za nakup izdelkov prek spletne strani Helvetia oziroma na drug način izrazi zanimanje za nakup izdelkov ponudnika.

Vsebine na spletni strani so za informativno in izobraževalno rabo ter niso mišljene kot nadomestek za zdravniško posvetovanje. O uporabnosti naših nasvetov in predlogov svetujemo, da se kupec glede na svoje zdravstveno stanje posvetuje s svojim osebnim zdravnikom.

Pred nakupom preko spletne strani, je pomembna seznanitev z naslednjimi rubrikami, ki nudijo informacije kupcem – kot npr. rubrika »Izvensodno reševanje potrošniških sporov«.

Z uporabo spletne strani uporabnik sprejema in soglaša z vsemi določbami teh pogojev poslovanja, ki vključujejo tudi vse povezave in njihove sestavne dele ter potrjuje, da je bil seznanjen s politiko zasebnosti.

Bistvene lastnosti izdelkov, cene, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami ter podatki o načinu plačila in dobave veljajo v trenutku dokončne potrditve naročila. V primeru morebitne spremembe roka dobave bodo kupca o spremembi ustrezno in pravočasno obvestili predstavniki podjetja.

Ponudnik lahko v določenih primerih (hitrejša dobava, zapolnitev asortimana na zalogi), kot pomoč pri izpolnitvi naročila, uporabi tudi katerega od svojih logističnih partnerjev. V vsakem primeru pa ponudnik nosi polno odgovornost (za obdelavo naročila, kakovost izdelkov, reklamacije ipd.) do kupca.

Upravljalec in lastnik domene www.helvetia.si je ponudnik.
 

2. Informacije o ponudniku

Ponudnik in njegov naslov: Helvetia Direct Marketing s.r.o. (lastnik blagovne znamke Helvetia Apotheke), Hostivarska 133/64, 102 00 Praga 10, Češka.
Slovenski kontakt: Helvetia Apotheke, P.P. 367, 2001 Maribor, Slovenija. Telefon: 02 450 21 71. www.helvetia.si. Elektronska pošta: info.si@helvetia-dm.com
Matična številka: 28400658
Identifikacijska številka za DDV: CZ28400658

3. Nakupna pogodba

Ko kupec izpolni in izvede naročilo (na enega od spodnjih pogojev) nastane kupoprodajna pogodba, sklenjena v slovenskem jeziku. Kupec lahko izvede naročilo na različne načine in sicer tako da:

 • pravilno izpolnjeno naročilnico lahko pošlje po pošti na naslov ponudnika, ki je naveden na reklamnem materialu;
 • kot skenirano prilogo po elektronski pošti na naveden elektronski naslov;
 • po faksu na navedeno številko;
 • prek poslanega SMS sporočila na navedeno številko za SMS;
 • z izpolnjenim in poslanim spletnim naročilom na spletni strani;
 • prek telefonskega naročila, ko ponudnika kontaktira sam kupec (Inbound);
 • prek telefonskega naročila, ko ga kontaktira ponudnik (Outbound) - naročilo se v tem primeru smatra kot dostavljeno v trenutku telefonskega pogovora, kupec naročilo potrdi z elektronsko pošto, SMS-om, faksom, po pošti, po telefonu, ali s plačilom;
 • na drug ustrezen način izraža svoje soglasje z vsemi dejstvi, navedenimi v ponudbi;

Nakupna pogodba je sklenjena odda naročilo in ob dostavi prejme naročene izdelke skupaj z računom. Ti pogoji poslovanja so sestavni del vsake nakupne pogodbe, fizično kopijo skupaj z obrazci za odstop in stvarne napake prejme kupec v paketu z izdelki ter drugo spremno dokumentacijo.

Ponudnik bo skladno z interno politiko podjetja shranil kopijo računov ter druge spremne dokumentacije, ki je hranjena zaradi potreb skladnosti z davčno in/ali drugo relevantno zakonodajo ter zaradi potreb izvedb morebitnih inšpekcijskih, revizijskih in/ali drugih podobnih pregledov ter kupcu posledično ni na voljo. Odgovornost za hrambo računa in druge spremne dokumentacije, ki jo kupec pridobi ob nakupu je v domeni slednjega, ponudnik pa iz tega naslova ne prevzema nobene dodatne odgovornosti.

Ponudnik postavlja kakovost svojih izdelkov na prvo mesto. Navdihuje ga narava, zato za svoje kupce išče najučinkovitejše naravne snovi, ki jih obdeluje pod strogimi proizvodnimi pogoji. Izdelki so nadzorovani in testirani po najstrožjih standardih, da se tako zagotovi njihovo maksimalno delovanje in absolutna varnost. Da bi dosegli želen učinek je potrebno vsakega od izdelkov priporočeno uporabljati vsaj 60 dni. Za ta name ponudnik omogoča vsem kupcem možnost:

 • Enkratnega naročila izbranega produkta; V primeru izbora enkratnega naročila izbranega produkta kupec poleg cene produkta plača tudi ceno dostave – več v točki 5.
 • Naročila z nadaljnjo dostavo istovrstnega izbranega produkta; V primeru izbora naročila z nadaljnjo dostavo istovrstnega izbranega produkta pa kupec prvo naročilo prejme brezplačno, ob tem plača zgolj stroške poštnine – več v točki 5. Nadalje mu bo ponudnik proti plačilu cene izbranega produkta z brezplačno dostavo zagotovil nadaljnje dobave približno vsakih 20 dni. V kolikor kupec nadaljnjih dobav ne bo želel več preveriti lahko uredi preklic v 7 dneh po prejemu zadnje pošiljke in sicer s posredovanjem zahteve prek telefonske številke oddelka za pomoč kupcem 02 450 21 71 (pon. - čet.: med 8.-18. uro, pet.: med 8.-14.30. uro)., navadne pošte – Helvetia Apotheke, P.P. 367, 2001 Maribor ali elektronske pošte – info.si@helvetia-dm.com. Prav tako ima kupec v zvezi z vsakim od prejetih izbranih produktov v okviru naročila z nadaljnjo dostavo vse pravice, vsebovane v teh splošnih pogojih poslovanja in relevantni potrošniški zakonodaji (npr. pravica do odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo, ponudnikova odgovornost za stvarne napake, itd.). V primeru naročila z nadaljnjo dostavo istovrstnega izbranega produkta gre za sklenitev nakupne pogodbe za nedoločen čas.

Podrobnejše informacije glede izvedbe naročila lahko dobite na telefonski številki oddelka za pomoč kupcem 02 450 21 71 (pon. - čet.: med 8.-18. uro, pet.: med 8.-14.30. uro) oziroma na elektronskem naslovu info.si@helvetia-dm.com.

4. Cene in plačilni pogoji

Spletna trgovina, ki jo ponudnik upravlja na spletnem mestu www.helvetia.si, vsebuje blago, ki ga prodaja prodajalec, vključno z naslednjimi informacijami:

a) ime izdelka;

b) fotografije izdelkov; lahko se uporabljajo tudi fotografije, ki se lahko razlikujejo, na primer po barvi embalaže izdelka; za oceno skladnosti izdelka pri določeni ponudbi je izdelek vedno tudi opisan;

c) pisni opis ponudbe;

d) specifikacija izdelka glede na njegove lastnosti;

e) cena izdelka - vedno je navedena kot končna cena z DDV-jem in stroškom vračila blaga, če ga zaradi narave po običajni poštni poti ni mogoče vrniti. Cena blaga ne vključuje stroškov dostave blaga, razen če je v ponudbi navedeno drugače, medtem ko ponudba za prodajo blaga in cene tega blaga ostanejo veljavne, dokler so prikazane na spletu.

Kupoprodajna cena vsake vrste blaga je jasno podana ob vsaki vrsti blaga v ponudbi ponudnika. Izpolnjeno in poslano naročilo pomeni, da kupec soglaša z navedeno ceno. Kupoprodajna cena velja na dan oddaje naročila, če razpoložljivost neke vrste blaga po določeni ceni ni omejena na drug način.

Naročene izdelke kupec plača ob dnevu prevzetja vsakokratnega paketa izdelkov na domu oz. po povzetju na svoji lokalni pošti. Vsaka pošiljka vsebuje položnico s kupoprodajno ceno blaga, katero kupec plača do navedenega roka plačila.

V primeru, da kupec zamuja s plačilom, ga ponudnik na to opozori z opominom brez zaračunavanja dodatnih stroškov, ter mu na ta način omogoči hitro rešitev nastale situacije (plačilo pošiljke, vrnitev pošiljke, eventualno z reklamacijo zaradi izgube pošiljke). V primeru, ko kupec tudi po prvem opominu ne reši nastale situacije, si ponudnik pridržuje pravico v nadaljnjih opominih zaračunavati nadomestilo, ki se nanaša na pripravo, tisk in pošiljanje opominov, pa tudi možnost zaračunavanja zamudnih obresti za zapadli znesek zaradi podaljšanega roka plačila. V primeru, da zadeva ni razrešena niti po četrtem opominu, si ponudniku pridržuje pravico posredovati podatke o dolg podjetju, ki se v skladu s svojo registrirano dejavnostjo ukvarja z izterjavo dolgov.

Po splošnih zakonskih predpisih ali na zahtevo kupca, mu prodajalec izda davčni dokument za plačilo, opravljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe. Davčni dokument bo dostavljen z blagom ali poslan na elektronski naslov kupca. Ponudnik je zavezanec za DDV.

Morebitnih popustov pri ceni blaga, ki jih ponudnikc ponudi kupcu ni mogoče med seboj seštevati.

Blago ostane v lasti ponudnika dokler ga kupec ne prevzame in v celoti ne plača, nevarnost poškodbe blaga preide na kupca v trenutku, ko blago prevzame.

Ponudnik si pridržuje pravico do tiskarskih napak v reklamnem materialu in na spletni strani.  

5. Dostava izdelkov

Ponudnik bo prek pooblaščene dostavne službe dostavil kupcu na naslov, ki ga je slednji navedel ob izvedbi naročila. Prvo pošiljko bo kupec prejel v roku 1-3 tednov od oddaje naročila. Zatem bo ponudnik v primeru naročila z nadaljnjo dostavo istovrstnega izbranega produkta kupcu predvidoma vsakih 20 dni pošiljal redne pošiljke istovrstnega blaga, vse do trenutka prekinitve pogodbe s strani kupca – glej točko 3.

Stroški dostave posameznega izdelka znašajo običajno 3,99 EUR. V primeru naročila z nadaljnjo dostavo istovrstnega izbranega produkta kupec pri prvi dobavi izdelka plača zgolj strošek poštnine (prvi izdelek je brezplačen) v primeru nadaljnjih dobav pa plača zgolj ceno izbranega izdelka, dostave pa so brezplačne.

Če naročenih izdelkov ne bo mogoče dostaviti v predvidenem času, bomo kupca o tem obvestili, pri čimer bodo uporabljeni kontaktni podatki, ki nam jih bo kupec zaupal ob izvedbi naročila. Stroški poštnine so v vsakem primeru razvidni iz nakupovalne košarice še preden kupec dokončno izvede naročilo. Informacije o stroških poštnine, navedene v spletni trgovini veljajo samo v primerih, ko je blago dostavljeno na ozemlju Slovenije.

Ponudnik oziroma pooblaščena dostavna služba si pridržuje na primeren način preveriti istovetnost prevzemnika naročenih izdelkov (vpogled v osebne ali druge dokumente), saj s tem zagotovimo, da lahko izročimo izdelke pravemu naročniku.

Podrobnejše informacije glede dostave blaga lahko dobite na telefonski številki oddelka za pomoč kupcem 02 450 21 71 (pon. - čet.: med 8.-18. uro, pet.: med 8.-14.30. uro).

6. Vračilo izdelkov

Vsak kupec ima pravico, da ponudniku skladno z določili 43., 43.a, 43.b, 43.c, 43. č, 43.d, 43.e, 43.f, 43.g členi veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 in 19/15) (v nadaljevanju: »ZvPot-1«) v 15 dneh od prevzema izdelkov sporoči, da odstopa od pogodbe (nakupa). V tem primeru lahko vrne izdelek, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Pri vračilu izdelkov potrošnik skladno z določbami omenjenega zakona (7. odstavek 43.d člena) ne trpi nobenih dodatnih stroškov razen stroška neposrednega vračila blaga. Slednji je v konkretnem primeru odvisen od vrste blaga, pošiljk z odkupnino ponudnik ne sprejema. Potrošnik v primeru tovrstnega odstopa od pogodbe odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Potrošnik o odstopu od pogodbe in vrnitvi nakupljenih izdelkov ponudnika obvesti s klicem na telefonsko številko 02 450 21 71 (pon. - čet.: med 8.-18. uro, pet.: med 8.-14.30. uro) ali pisno na elektronski naslov: info.si@helvetia-dm.com oziroma prek izpolnitve obraza za vračilo, ki ga najdete tu>>. V primeru odstopa prek obrazca mora obrazec posredovati na naslednji naslov: Helvetia Apotheke, P.P. 367, 2001 Maribor, Slovenija. Šteje se, da sta sporočilo o odstopu oz. izdelek poslana pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.

Možnost vračila izdelkov oziroma odstopa od pogodbe ne velja v primerih, kot jih določa ZvPot-1 (5. odstavek 43. č člena), in sicer med drugim za pogodbe o nakupu sklenjene na daljavo o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat.

Kupnina bo povrnjena najkasneje v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu oziroma po prejemu vrnjenega izdelka (kupnina bo vrnjena z enakim plačilnim sredstvom kot ste ga uporabili, razen primeru, če izrecno zahtevate vračilo kupnine preko drugega plačilnega sredstva in če zaradi tega ne nosite nobenih stroškov – slednje nam lahko sporočite preko telefonske številke 02 450 21 71 ali pisno na elektronski naslov info.si@helvetia-dm.com).

Ponudnik lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

7. Odgovornost za napake

Kot ponudnik se zavezujemo izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarjamo za stvarne napake svoje izpolnitve v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Kupec lahko kot potrošnik uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če nas o napaki obvestite v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, a najkasneje v roku dveh let odkar je bilo blago izročeno. V primeru uveljavljanja stvarne napake prosim izpolnite obrazec, ki ga najdete tu>>. Podatke o tem kaj je stvarna napaka lahko najde kupec v relevantni potrošniški zakonodaji.

8. Kontakt in reševanje reklamacij

O vprašanjih glede izdelkov, dostave, naročila, itd. oziroma v zvezi z reklamacijo in/ali prekinitvijo naročila oziroma dobav lahko kupec ponudnika kontaktira prek klika na rubriko »Kontakti« in se odloči za eno izmed sledečih možnosti:

 • kontakt preko elektronskega naslova: info.si@helvetia-dm.com (jezik komunikacije naj bo slovenščina ali angleščina; uporabniki naj pošljejo elektronsko sporočilo za kakršnekoli ugovore, pripombe, vprašanja ali izjave) ali
 • kontakt preko izpolnitve spletnega obrazca,
 • kontakt s klicem preko telefonske številke 02 450 21 71 (pon. – čet.: med 8. – 18. uro, pet.: med 8. – 14.30. uro).
   

Ponudnik se zavezuje rešiti reklamacijo v najkrajšem možnem času in bo o rešitvi reklamacije kupca tudi obvestil. V primeru ugoditve reklamaciji bo ponudnik kupcu poškodovano blago zamenjal za nepoškodovano (in ga kupcu dostavilo na lastne stroške), če na kupčevo zahtevo ne bo dogovorjeno drugače. Pri reševanju reklamacij bo ponudnik dosledno spoštoval relevantno potrošniško zakonodajo ter v njej določene kupčeve pravice (npr. odgovornost ponudnika za stvarne napake).

9. Varstvo osebnih podatkov

9.1. Kupec na osnovi naročila blaga ponudniku sporoči svoje osebne podatke. Za osebne podatke po 4. členu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 2016/679 o zaščiti fizičnih oseb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, o prostem toku teh podatkov in razveljavitvi direktive 95/64/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju le "uredba GDPR"), veljajo vsi podatki o določeni ali določljivi fizični osebi (kupcu); ki je fizična oseba, katero lahko neposredno ali posredno fizično identificiramo, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji ali spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.
Upravljalec osebnih podatkov je ponudnik, ki osebne podatke zbira, z njimi razpolaga in je odgovoren za njihovo pravilno in zakonsko določeno obdelavo.
Za namen sklenitve kupoprodajne pogodbe in njenega spoštovanja, kupec ponudniku sporoči podatke o svojem imenu, bivališču, telefonsko številko, elektronski naslov (v nadaljevanju le "Osebni podatki"). Ime kupca in naslov bivališča sta potrebna za namen sklenitve kupoprodajne pogodbe, dostavo blaga in izdajo računovodskega dokumenta. Telefonski kontakt in elektronski naslov sporočite z namenom obveščanja kupca o realizaciji kupoprodajne pogodbe. Za obdelavo osebnih podatkov kupca v te namene, po 6. členu 1. odst. črke b) Uredbe, ne potrebujemo kupčevega soglasja, saj je njihova obdelava nujna za izpolnitev pogodbe, sklenjene s kupcem.

9.2. Poleg obdelave osebnih podatkov za namen realizacije naročila in izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe med ponudnikom in kupcem, na strani ponudnika prihaja k uporabi osebnih podatkov, konkretno imena, priimka naslova, telefonske številke in elektronskega naslova, za namen marketinga – za namen nudenja izdelkov in storitev svojega in drugega podjetja, vključno s pošiljanjem informacij o akcijah, izdelkih in drugih aktivnostih, kot tudi pošiljanje komercialnih sporočil po elektronski pošti, skladno z veljavno slovensko zakonodajo.

Strinjanje z obdelavo Osebnih podatkov v marketinške namene kupec izrazi posebej, in to med telefonskim klicem ponudnika ali kupca, ali preko spletnega vmesnika ponudnika, poslanega elektronskega sporočila, SMS-a ali pisma. Podatke po 12. členu uredbe GDPR lahko kupec najde na www.helvetia.si/ou, ali jih po elektronski pošti prejme na naslov, ki ga kupec v ta namen sporoči ponudniku tekom telefonskega pogovora ali iz katerega je kupec poslal soglasje z obdelavo Osebnih podatkov.

9.3. Ponudnik izjavlja, da so vsi Osebni podatku zaupni, uporabljeni bodo le za realizacijo pogodbe s kupcem in marketinških akcij in ne bodo nikjer objavljeni ali posredovani tretji osebi ipd. Z izjemo potrebe terjanja plačila postavk ponudnika po pravni poti, ko bi bil razlog zaščita njegovih pravic in zakonitih interesov in z izjemo predaje Osebnih podatkov obdelovalcem osebnih podatkov za namen zagotavljanja dostave blaga in plačilnega kontakta, ali za namen zagotavljanja marketinških akcij, če se je s tem kupec strinjal, in to pri podjetjih: Ing. Václav Kovalčík, Ing. Radka Šebková, Ing. Jiří Maroušek, salesforce.com EMEA Limited, ThinLine s.r.o., OneSolution s.r.o., Apex Computer s.r.o., Creditexpres d.o.o., Verus d.o.o., Linea Directa d.o.o., Pošta Slovenije d.o.o., GLS (General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o.). Podatki, katere ponudnik deli z obdelovalcem, bodo obdelani izključno po navodilih ponudnika in na osnovi pogodbe sklenjene skladno z 28. členom uredbe GDPR. Podrobne podatke o obdelovalcih, tj. komu so bili osebni podatki posredovani, bo ponudnik sporočil kupcu na osnovi zahteve poslane na elektronsko pošto info.si@helvetia-dm.com.

Osebne podatke obdelujemo na območju Evropske unije, preko zgoraj navedenih obdelovalcev.

Vsi sodelujoči akterji bodo postopali tako, da kupec ne bo prikrajšan za svoje pravice, predvsem za pravico do človeškega dostojanstva in bodo tudi poskrbeli za varstvo pred nepooblaščenim poseganjem v zasebno in osebno življenje kupca. Osebni podatki, katere je kupec prostovoljno posredoval, so zbrani, obdelani in hranjeni skladno z veljavnimi zakoni Republike Slovenije, predvsem z zakonom o varstvu osebnih podatkov, v veljavni različici in skladno z uredbo GDPR.

9.4. Kupec se strinja z nalaganjem piškotkov na njegov računalnik. V primeru, da je mogoče izvesti nakup na spletni strani in izpolniti obveznosti ponudnika, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe, brez nalaganja piškotkov na računalnik kupca, lahko kupec soglasje z zgornjim stavkom kadarkoli prekliče.

9.5. Kupec lahko svoje soglasje z obdelavo osebnih podatkov kadarkoli prekliče, in to za katerikoli, zgoraj omenjeni namen. Za kar najhitrejšo obdelavo zahteve za preklic soglasja, mora biti taka zahteve poslana na en od spodnjih načinov:
a) pisno na kontaktni naslov oddelka za stik s strankami: Helvetia Apotheke, P.P. 367, 2001 Maribor;
b) z elektronsko pošto na naslov: info.si@helvetia-dm.com;
c) po telefonu na številko: 02 450 21 71

9.6. Kupec ima pravico pridobiti potrdilo o tem, ali so njegovi podatki obdelovani ali ne, če so, ima pravico do teh Osebnih podatkov; ima pravico zahtevati spremembo nepravilnosti Osebnih podatkov, ali pravico do izbrisa stanja, ki je v nasprotju z njegovimi zahtevami (blokiranje, sprememba, izbris Osebnih podatkov, itd.). V primeru nezadovoljstva z ravnanjem ponudnika, ali dvoma o upoštevanju zakonov na področju varstva Osebnih podatkov, ima kupec pravico, da se obrne direktno na organe za varstvo podatkov. To se ne tiče drugih pravic kupca, izhajajočih iz zakona o varstvu osebnih podatkov, ki je v veljavi in pravic kupca, izhajajočih iz uredbe GDPR.

Podrobne informacije o možnosti uveljavljanja teh pravic, bo ponudnik na zahtevo kupca pisno sporočil.

9.7. Osebni podatki bodo hranjeni najdlje za čas 5 let od trenutka njihove pridobitve, in to iz razlogov njihove relevantnosti v primeru, da kupec uveljavlja reklamacijo v zastaralnem roku 3 let z rezervo 2 let za primer, da bi kupec vložil tožbo proti ponudniku.

9.8. Nadzor na področju varstva osebnih podatkov zagotavljajo organi za varstvo osebnih podatkov.

10. Izključitev odgovornosti

Ponudnik si pridružuje pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja, kar pomeni tudi onemogočenje ali oviro za uporabo spletne trgovine. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za povrnitev morebitne škode ali stroškov, ki jih ima kupec zaradi prenehanja, nedelovanja ali ovir pri delovanju spletne strani. Hkrati ponudnik ne zagotavlja točnosti, popolnosti in pravilnosti vsebine, objavljene na spletni strani, niti ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnil utrpeti zaradi zanašanja na objavljeno vsebino.

V primeru tehničnih težav na spletni strani si ponudnik pridržuje pravico preklicati oddana naročila, ki jih je tehnična napaka prizadela in nas v razmerju z vami iz tega naslova ne bremeni kakršno koli poplačilo morebitne škode. V primeru preklica naročil bodo kupci obveščeni v najkrajšem možnem času in seznanjeni z nadaljnjimi koraki.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na vaši strojni opremi, programski ali drugi opremi zaradi uporabe spletne strani. Sami morate zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus itd.) pred dostopom do spletne strani in uporabo le-te.

Kupec mora zagotoviti ustrezno varnost in zaupnost tistih podatkov, ki se uporabljajo za prijavo na spletni strani (elektronski naslov, geslo). Ne odgovarjamo za škodo, ki bi kupcu utegnila nastati zaradi nepooblaščenega razkritja ali uporabe podatkov za registracijo.

11. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Informacije o izvensodnem reševanju potrošniških sporov najdete v rubriki »Izvensodno reševanje potrošniških sporov«.

Preden se pristopi k izvensodnemu reševanju sporov, ponudnik kupcu priporoča, da se za reševanje nastalih situacij najprej obrne na kontakte ponudnika, ali se v primeru nezadovoljstva z rešitvijo obrne direktno na varuha človekovih pravic podjetja (ombudsman@helvetia-dm.com).

12. Končne določbe

Ti SP stopijo v veljavo z dnem 1.7.2021.

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve teh Splošnih pogojev. Možne spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev ne veljajo za prej sklenjene kupoprodajne pogodbe.

Neveljavnost katere koli določbe teh pogojev poslovanja, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko ti splošni pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.

V primeru, da so določbe teh pogojev poslovanja v nasprotju z določili posamične pogodbe med kupci in ponudnikom oz. dogovorjenih posebnih pogojev, veljajo določila posamične pogodbe oz. dogovorjenih posebnih pogojev.

 

  © 2010-2024 Helvetia Apotheke